Księga Przychodów i Rozchodów

Świadczymy usługi związane z prowadzeniem Księgi Przychodów i Rozchodów, narzędzia służącego do prawidłowego naliczania podstawy opodatkowania. Oferta obejmuje także sporządzanie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub też ewidencji wyposażenia. Zajmujemy się ponadto naliczaniem tak zwanej amortyzacji oraz kontrolą kwestii dotyczących podatku VAT (także VAT-EU).

 Z tej metody rozliczania korzystać mogą zarówno osoby fizyczne, które decydują się na uruchomienie działalności w formie jednoosobowej, jak i przedsiębiorcy prowadzący spółki o określonym charakterze.

KPiR jest określana mianem uproszczonej księgowości i uznawana jest za wyjątkowo łatwą do prowadzenia. Jednak dla osób, które na co dzień nie są związane z rachunkowością, także Księga Przychodów i Rozchodów może wydać się nieco skomplikowaną.

Jakie zatem pozycje rejestruje się w takim dokumencie? Obowiązkowo znaleźć się w nim muszą informacje dotyczące:

  • ewidencji przychodów i kosztów przedsiębiorstwa wynikających z wykonywanych zakupów czy wydatków związanych z prowadzeniem działalności,
  • kwestii podatku VAT,
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • opłacanych składek do ZUS oraz wynagrodzeń,
  • przebiegu pojazdu lub pojazdów, które traktowane są jako środek trwały firmy.

 

wykresy, dłoni

Z metody rozliczeniowej opierającej się na prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów skorzystać mogą, jak wspominaliśmy, przedsiębiorstwa jednoosobowe, spółki jawne i cywilne osób fizycznych, partnerskie, których przychody nie przekraczają 2 milionów euro netto, a do tego rozliczające podatek na zasadach ogólnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty w tym zakresie zachęcamy do umówienia się na spotkanie konsultacyjne!