Jakie narzędzia i programy mogą ułatwić prowadzenie księgowości?

Zajmowanie się biznesem wiąże się z koniecznością wypełniania nakładanych przez istniejące regulacje obowiązków formalnych. Najważniejszym z nich jest rzetelne rozliczanie się z fiskusem z osiąganych dochodów oraz prawidłowe naliczanie i odprowadzanie stosownych podatków. Nie będzie to możliwe bez prowadzenia dokumentacji księgowej, w której zostaną odnotowane wszystkie dokonywane operacje gospodarcze. Ponieważ zasady z tym związane są złożone i wymagają nie tylko wiedzy fachowej na temat księgowości, ale również doskonałej znajomości przepisów, interpretacji wydawanych przez administrację skarbową oraz orzeczeń sądów powszechnych, większość firm zleca obsługę kwestii tego rodzaju wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu. W Kluczborku usługi takie oferuje Biuro Rachunkowe Izabela Podkówka, zajmujące się także sprawami płacowo-kadrowymi. Przekonajmy się, co jest pomocne w realizacji zadań tego typu.

Jaka dokumentacja jest niezbędna przy prowadzeniu księgowości?

Prowadzenie księgowości firm oznacza konieczność przygotowywania związanej z tym dokumentacji. W przypadku przedsiębiorstw, które z racji formy prawnej, w jakiej działają oraz poziomu uzyskiwanych przychodów są uprawnione do korzystania z rachunkowości uproszczonej, będzie to zwykle podatkowa księga przychodów i rozchodów wraz z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych albo ewidencja przychodów wymagana, gdy dany podmiot może stosować podatek ryczałtowy. Dla biznesów prowadzonych na większą skalę konieczne okażą się tzw. pełne księgi handlowe. Obejmują one księgę główną i pomocniczą, dziennik, inwentarz, a także zestawienie sald i obrotów księgi głównej oraz księgi pomocniczej.

Jak w praktyce prowadzi się księgowość?

Zadania związane z rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych w księgach wykonuje się przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego dostosowanego do obowiązującej dany podmiot formy rachunkowości. Na rynku dostępnych jest wiele systemów tego rodzaju oferowanych przez różnych producentów. Część z nich może być integrowana z oprogramowaniem klasy ERP przeznaczonym do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem.