Jakie korzyści płyną z pełnej usługi księgowej w biurze rachunkowym?

Zajmowanie się biznesem oznacza konieczność wypełniania wielu obowiązków formalnych, zarówno, jeżeli chodzi o prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej, jak i związanej z pozostałymi istniejącymi regulacjami np. z zakresu BHP, przepisów prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych. W grę wchodzi także niezmiernie istotne przesyłanie informacji do urzędu skarbowego oraz właściwe naliczanie i odprowadzanie podatków. Ze względu na poziom złożoności zasad wywiązywania się ze wszystkich powinności, najlepszym rozwiązaniem dla każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą będzie skorzystanie z pomocy sprawdzonego biura rachunkowego. W Kępnie usługi w tym zakresie świadczy Biuro Rachunkowe Izabela Podkówka. Przekonajmy się, co obejmuje pełna obsługa księgowa i zobaczmy, co można dzięki niej zyskać.

Czym jest pełna obsługa księgowa?

Pełna obsługa księgowa oznacza prowadzenie dokumentacji księgowej w postaci przewidzianej dla danego podmiotu – a więc zależnie od sytuacji mogą to być księgi handlowe lub jedna z form uproszczonych, tj. podatkowa księga przychodów i rozchodów albo ewidencja przychodów w przypadku firmy mającej możliwość korzystania z podatku zryczałtowanego. W grę wchodzi też przygotowywanie bilansu i rachunku wyników przy księgowości pełnej oraz deklaracji podatkowych czy plików JPK, a także wysyłanie ich do organów skarbowych. Równie ważne będzie zajęcie się sprawami kadrowo-płacowymi. Chodzi tu m.in. o sporządzanie deklaracji ZUS i naliczanie składek, a także zajmowanie się dokumentacją wypłat, czasu pracy oraz aktami pracowniczymi np. umowami o pracę bądź świadectwami pracy.

Co daje pełna obsługa księgowa?

Korzystanie z pełnej obsługi księgowej oznacza całkowite uwolnienie się od konieczności zajmowania się formalnościami wymaganymi przez skarbówkę, ZUS czy PIP. Daje to więcej czasu na skoncentrowanie się na działaniu firmy, a jednocześnie chroni przed kłopotami ze strony urzędu skarbowego wynikającymi z ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji bądź rozliczeniach.